Kwiksteiger Decking

Kwiksteiger Decking wordt veelal in de utiliteits- en woningbouw toegepast. Het is een uitstekend alternatief voor de vaak ‘traditionele’ en arbeids- en materiaal intensieve wijze van ondersteuning door stempels en baddingen. Het systeem voorziet in stalen onderslagen (dragers) desgewenst aangevuld met onderslagen (kinderbinten). Hierdoor behoren houten baddingen tot het verleden. Door toepassing van de snelontkistingskop kan het systeem al na een paar dagen na de stort ‘in doorstempeling’ gezet worden. De dragers en (een deel van) de (schoor)schakels kunnen gedemonteerd worden en elders ingezet worden terwijl de staanders als stempels achterblijven tot de gewenste eindsterkte is bereikt.

Het Kwiksteiger Decking systeem is ontworpen op een belasting van 40 kN per staander. De snelontkistingskop zorgt voor een kortere demontagetijd. Omdat het mogelijk is de staanders op deze kop door te bouwen, is het een ideaal systeem voor het opvangen van niveauverschillen, het creëren van randbeveiliging of het dichtleggen van sparingen. De grote staanderafstanden (van meestal 2,40 meter) die kunnen worden gerealiseerd en het gemak van doorstempelen, zorgen ervoor dat met de inzet van dit systeem flinke arbeidsbesparingen gerealiseerd kunnen worden.