Historie

De viktigste hendelsene I Matemcos historie:

På slutten av 50-tallet lanserer det Birmingham baserte selskapet Kwikform Ltd sitt første modulstillas og kaller det Kwikstage.

På slutten av 60-tallet tas det beslutning om å utvide produktspektret med lansering av understøttelse. Systemet er basert på Kwikstage systemet, slik at kundene kan få en større utnyttelsesgrad av sitt utstyr til både understøttelse og adkomststillas.

1970: Kwikstage systemet har stor suksess i det Engelske markedet og beslutningen med å gå ut i hele det Europeiske markedet tas. Nederland velges som første start og man etablerer her sitt første datterselskap Kwikstage BV.

1993: Etter nærmere 25 år drift med mye suksess, og noen tilbakeslag selges selskapet Kwikfor BV til den Nederlandske ledelsen. Det nye heleide Nederlandske selskapet får navnet MATEMCO som står for « MArketing TEporary Constructions. Det etableres en distributør avtale med det tidligere morselskapet i England.

2007: Matemco tar steget inn i det Norske markedet. Dette gjøres i samarbeid med et selskap kalt CONBRIDGE. Matemco står for design, beregning og leveranse av utstyr, og Conbridge er ansvarlig for prosjektgjennomføring. Det utføres et 20-tall prosjekter med stor suksess. Conbridge sine prosjekt er først og fremst bruer, men det gjennomføres også andre understøttelsesprosjet som Holmenkoll bakken og leilighetsbygg på Tjuvholmen i Oslo. Selv med et godt fotfeste i markedet legger Conbridge ned sin virksomhet i 2012, og all Kwikstage Shoring utstyr transporteres tilbake til Nederland.

2013: Sett i lys av et godt Norsk marked og spesielt stor aktivitet på veibygging og infrastruktur, amt erfaringene med markedet fra 2007 beslutter Matemco seg for å etablere eget selskap i Norge. Det norske selskapet kalles Matemco AS og er 100% eid av Matemco BV i Nederland sin eier og forhenværende Adm. Dir Matemco AS etablerer seg med kontor og lager på Ringerike nord vest for Oslo i nærheten til E-16 til Bergen.