Kwikstage Dekkereis

Kwikstage Dekkereis system blir ofte benyttet i boliger og nyttebygninger. Det er et utmerket alternativ til den både materiell og arbeidskrevende måten med bruk av støttestag og trebjelker.

Systemet benytter stålbjelker med mulighet for å sette inn sekundærbjelker, og gjør at trebjelker hører til fortiden. Dersom betongplaten er selvbærende, tillater det smarte drophead systemet at man kan senke platen som holder de primære og sekundære bjelkene, mens spirene blir stående for å bære vekten. Bjelkene og koblingene mellom spirene kan lett fjernes og benyttet til en annen støp, noe som fører til en betraktelig materiellbesparelse.

Kwikstage Dekkereis system er konstruert for å tåle en vekt på 40kN per støtte, og drophead systemet reduserer demonteringstid. Da det er mulig å fortsette å bygge på spirene med drophead, er systemet ideelt for å håndtere forskjeller i betongnivåer og beskyttelse for ende- og mellomromsløsninger. Den store avstanden mellom spirene (generelt 2,40 meter) og fordelene med drophead systemet kan gi store besparelser i arbeidskostnad.