Spesialer

Som et supplement til Byggreis, Understøttelse og Stillassystemene har Matemco også noen spesielle produkter og tilleggsutstyr. Blant disse finner man følgende:

* Kwikstage understøttelse: Matemco’s patenterte unike understøttelsessystem som inneholder horisontale og diagonale støtter.

* Trappetilgang: Våre understøttelses og stillaskonstruksjoner tilbyr en trygg arbeidsplattform for bygningsarbeiderne. For å få tilgang til arbeidsområdene har Matemco utviklet flere frittstående trappetårn og stillastrapper, som lett kan løftes.

*Løfting og rulling: Matemco oppfant løftbare stillas- og understøttelseskonstruksjoner. Systemet er også velegnet til å rulles fra et område til et annet.

* Dolphin: Disse ekstremt sterke laminerte trebjelkene kan bære store laster og er skreddersydd til vårt understøttelsessystem.