Understøttelse

Kwikstage systemet er overlegent for midlertidig understøttelse innen infrastruktur , boligprosjekter og betong bygg. Systemet tåler svært høy spirlast (75 kn pr spir) noe som medfører et minimum av støtter/spir til en betongkonstruksjon. Sammen med vår Dolphin drager leverer vi et komplett optimalisert system.

Et annet fortrinn med Kwikstage er stabilitet. Systemet er består av spir og dragere som sammen gir en 100% stabil konstruksjon. Bruk av rør og kopling for stabilisering er helt unødvendig, noe som resulterer i kostnadseffektiv montasje og de montasje. En annen vesentlig fordel sammenliknet med dekkestøtter er at byggehøyden i vårt system ikke påvirker kapasiteten.

I tillegg til vår understøttelse har vi også løsninger for tilkomst slik som trappetårn.