Visjon

Vi ønsker å styrke vår posisjon i markedet. Med dagens reduserte byggetid ser vi behov for en habil partner i bransjen. Hvor kvalitet, sikkerhet og valg av løsninger er essensielt for et konstruktivt samarbeid.

Vår kjernevirksomhet er midlertidige understøttelses-systemer i forbindelse med tyngre betongkonstruksjoner, herunder broer, kulverter, tunnelportaler etc.
Videre nevnes tyngre fasadestillaser/arbeidsstillaser, arbeidsplattformer, trappetårn etc.


Vi ønsker å tilby deg som kunde en best mulig support og optimal løsning til ditt prosjekt.